O autorze
Grow Up Start Up ma na celu promocję oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości młodych oraz integrację środowisk działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Dodatkowo jednym z głównych zadań projektu jest kompleksowa edukacja, wspieranie i promowanie przedsiębiorczości absolwentów uczelni wyższych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych form przekazu i komunikacji projekt prowadzi do większej integracji środowisk startupowych, co pozwolą na dynamiczny rozwój mikro – przedsiębiorczości i sektora MŚP w Polsce i Europie. Ważnym elementem przekazywania wiedzy osobom, do których projekt jest skierowany, jest połączenie edukacji wraz z praktyczną wiedzą wykorzystywaną w prowadzeniu własnych działalności. Dzięki innowacyjnemu sposobowi zastosowanemu do realizacji tych założeń, możliwe jest zebranie w jednym miejscu i czasie wielu podmiotów zainteresowanych wsparciem i rozwojem przedsiębiorczości

Oficjalne otwarcie AIP Business Link Lublin

Business Link
W poniedziałek 22 grudnia Lubelszczyzna oficjalnie zyska nowy akcelerator rozwoju biznesu. Podczas konferencji regionalnej Business Mixer uroczyście otworzymy AIP Business Link Lublin.

AIP Business Link wybrał na swoją siedzibę nowy biurowiec przy ulicy Lipowej. Docelowo lubelski oddział firmy ma w planach wsparcie rozwoju 100 innowacyjnych startupów. Grudniowa konferencja regionalna stanowi oficjalną inaugurację działalności AIP Business Link Lublin, czyli jednej z 8 lokalizacji innowacyjnego akceleratora rozwoju biznesu. AIP Business Link Lublin będzie kolejną po Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Szczecinie oficjalnie otwartą lokalizacją sieci.

Jak podkreśla Anna Prończuk, Manager BL Lublin głównym celem ekosystemu jest połączenie pasji z biznesem. ‒ Chcemy zachęcić przedsiębiorców z Lublina do rozwoju na różnych płaszczyznach poprzez sesje pitchingowe czy spotkania z mentorami. Startupowcy należący do ekosystemu mają możliwość wymiany doświadczeń i spotkania się z ludźmi, którzy osiągnęli globalny sukces. Młodzi przedsiębiorcy mogą tym sposobem rozwijać swoje idee biznesowe w Lublinie, a także w całej Polsce, dzięki byciu członkiem sieci.– mówi Prończuk. Business Link realizuje swoją misję przy użyciu różnego rodzaju narzędzi. Jednym z podstawowych i jednocześnie najciekawszych jest cykliczny Business Mixer, który zapewnia startupom możliwości networkingowania, a jak wiadomo sieć kontaktów jest jednym z najważniejszych zasobów każdego businessmana.

Konferencję uroczyście otworzy Prezes Polski Przedsiębiorczej, Dariusz Żuk. Gośćmi specjalnymi, będą trzej założyciele Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości - Dariusz Żuk, Mariusz Turski oraz Jacek Aleksandrowicz. Opowiedzą oni o swoich doświadczeniach przy tworzeniu AIP i praktycznych aspektach funkcjonowania przedsiębiorców ramach AIP Business Link. Następnie Jury przeanalizuje prezentacje trzech firm z ekosystemu AIP Business Link, które rywalizować będą o nominację do tytułu Startupu Roku. Spośród nich wyłoni najlepszą, która otrzyma możliwość udziału w zagranicznym programie Ready To Go.Konferencja regionalna otwarcia AIP Business Link Lublin – „Business Mixer” jest częścią realizacji projektu PO IG 5.2 „Droga do Polski Przedsiębiorczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Trwa ładowanie komentarzy...