O autorze
Grow Up Start Up ma na celu promocję oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości młodych oraz integrację środowisk działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Dodatkowo jednym z głównych zadań projektu jest kompleksowa edukacja, wspieranie i promowanie przedsiębiorczości absolwentów uczelni wyższych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych form przekazu i komunikacji projekt prowadzi do większej integracji środowisk startupowych, co pozwolą na dynamiczny rozwój mikro – przedsiębiorczości i sektora MŚP w Polsce i Europie. Ważnym elementem przekazywania wiedzy osobom, do których projekt jest skierowany, jest połączenie edukacji wraz z praktyczną wiedzą wykorzystywaną w prowadzeniu własnych działalności. Dzięki innowacyjnemu sposobowi zastosowanemu do realizacji tych założeń, możliwe jest zebranie w jednym miejscu i czasie wielu podmiotów zainteresowanych wsparciem i rozwojem przedsiębiorczości

V Forum Rozwoju Mazowsza Grow Up Start Up za nami

V Forum Rozwoju Mazowsza Grow Up Start Up
W trakcie tegorocznego spotkania przeprowadzono 24 sesje tematyczne, na dwóch scenach głos zabrało łącznie 62 prelegentów. Przydział środków unijnych z puli 2014-2020, wsparcie start-upów, finansowanie projektów innowacyjnych i B+R, współpracy przedsiębiorców z naukowcami, czy wparcie tworzenia klastrów to tylko wybrane z omawianych tematów. Nie zabrakło prezentacji dostępnych jeszcze środków na założenie działalności gospodarczej. Dwa dni wydarzenia przyciągnęło ponad 4900 uczestników, w tym 1300 bezpośrednio na Stadion Narodowy. Dodatkowe 3600 osób śledziło transmisję on-line, prowadzona z obu scen Forum.

W trakcie dwudniowego wydarzenia udało się stworzyć największą platformę wymiany informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych w województwie mazowieckim.

Uroczyste otwarcie odbyło się z udziałem członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Rządowej Komisji ds. Unii Europejskiej, Przewodniczącej Podkomisji stałej do spraw innowacyjnej gospodarki i rozwoju małych i średnich, Pani Mirosławy Nykiel ora patrona honorowego wydarzenia, Marszałka Województwa, Pana Adama Stuzika.Pierwszego dnia wystąpili: przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, instytucji zarządzającej i wdrażającej środki unijne dla Mazowsza. Główni programatorzy podziału środków kolejnego rozdania nie tylko zebrali rekomendacje z ostatniego okresu, lecz także zaprezentowali koncentrację środków i kierunki wsparcia projektów z programów europejskich na lata 2014-2020.Formy wsparcia start-upów przedstawiło wiele środowisk zewnętrznych: Aniołowie Biznesu, Startup Fest Agora S.A., D-raft, MJWPU. Zaprezentowano także produkty z puli unijnego wsparcia.Podczas forum odbyła się również debata z udziałem Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju, Creotech Instruments S.A., Wydziału Innowacyjności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Goście dyskutowali o różnicach we wdrażaniu i wspieraniu projektów innowacyjnych.
Nie zabrakło także zagranicznego punktu widzenia. Wystąpienia urozmaicili goście z Libanu, Bułgarii, Kanady. Każdy z nich opowiedział o swoich doświadczeniach biznesowych i podzielił opinią na temat tworzenia odpowiedniego środowiska dla rozwoju startupów. Pod koniec pierwszego dnia niezwykle ważna prezentacje wygłosili prawnicy Baker&McKenzie - Michał Pękała i Łukasz Karpiesiuk Własność intelektualna, patenty cały czas są w Polsce
niedoceniane.Drugiego dnia na głównej scenie wystąpił Lior Frenkel. Startup Nation czyli jakie czynniki decydują o tym, że tak młode Państwo jak Izrael potrafi przyciągnąć najwięcej inwestycji wysokiego ryzyka na osobę, bijąc na głowę Dolinę Krzemową. Praktyczne przykłady, gotowe rozwiązania i dobra praktyka, która możemy zastosować również w naszym kraju.
W tym samym czasie na drugiej scenie została podpisana umowa, na mocy której Stadion Narodowy dołączył do największej na świecie sieci akceleratorów biznesu - Business Link. Stadion Narodowy to symbol nowoczesnej Polski. Polski, która się zmienia. Jednym z priorytetów w naszym działaniu jest innowacyjność. Dlatego teraz stawiamy na startupy. Wierzymy, że w tym wyjątkowym miejscu, jakim jest Stadion Narodowy, pojawią się młodzi i ambitni biznesmeni, którzy wkrótce będą zmieniać Polskę i świat – podkreśla Tomasz Półgrabski, prezes PL.2012+.Na samo południe zaplanowano debatę o działaniach korporacji podczas realizacji projektów B+R. Wśród uczestników sami najwięksi liderzy dzisiejszej krajowej gospodarki. Po tej części, o źródłach i pomysłach na finansowanie projektów badawczo – rozwojowych w kolejnych latach, opowiedzieli przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Związku Banków Polskich oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ostatnie godziny programu wypełnili przedstawiciele inicjatyw biznesowych. Nasi goście: Adam Komarnicki, wskazał najlepszy model do inwestowania w startupy online. O globalnym sukcesie i o tym, jak fundusze europejskie wspierają rozwój opowiedzieli przedstawiciele dwóch spółek- także beneficjentów mazowieckich funduszy unijnych, Prezes Zarządu InPost, Rafał Brzoska oraz CD Projekt- Menager Instrumentów Wsparcia, Mateusz Cuman.

Zamykając wydarzenie, Mariusz Frankowsk i- Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, dokonał podsumowania tych ponad 16 godzin debat, wystąpień, prezentacji.

*V Forum współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, ze środków budżetu województwa mazowieckiego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
W perspektywie finansowej 2007 – 2013 Mazowiecka Jednostka zorganizowała łącznie 238 naborów wniosków. Potwierdzeniem dużego zainteresowania ubieganiem się o środki unijne jest fakt, że ocenie poddano ponad 32 000 wniosków o dofinansowanie. MJWPU zawarła łącznie ponad 7 100 umów z beneficjentami, na łączną wartość wsparcia prawie 10 mld zł. Najwięcej podpisanych umów (53%) dotyczyło Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

Organizator:


Patron Honorowy:


Partner Strategiczny:


dla rozwoju Mazowsza
Forum współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego Człowiek - najlepsza inwestycja
Forum współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Trwa ładowanie komentarzy...